Πρωινά Γνωριμίας

Εάν θέλετε να γνωρίσετε το σχολείο μας κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, αλλά και να δείτε τις αντιδράσεις του δικού σας παιδιού στην επαφή του μαζί μας, μπορείτε να έρθετε ένα ολόκληρο πρωινό στα οργανωμένα «πρωινά γνωριμίας» που γίνονται κατά την διάρκεια του Ιουνίου – Ιουλίου.